Zubní implantáty  za jeden den

představují alternativu pro pacienty, kteří se potýkají s potřebou nahradit velký počet zubů, nebo dokonce kompletní horní či dolní sadu zubů. Tato metoda je v oblasti stomatologie relativně novinkou a nabízí pacientům možnost získat celý oblouk protetických zubů během jediné návštěvy u zubního chirurga.

Dentální zdraví je neodmyslitelnou součástí našeho celkového zdraví a pohody. Zuby hrají důležitou roli při žvýkání potravy, správné výslovnosti a také mají vliv na náš estetický vzhled. Tradičně však dentální procedury vyžadovaly několik návštěv u zubaře a časovou investici. Ale díky neustálému pokroku v oblasti zubní technologie je nyní možné mít zdravé a krásné zuby za pouhý jeden den.

Revoluční metoda, která vám navrátí úsměv

Tento proces se někdy nazývá "Zuby za den", "all on 4", "Zubní implantáty za jeden den", "Zuby za jednu návštěvu", nebo "úsměv za jeden den", ale jsou to všechno pojmy odkazující na stejný postup, který umožňuje pacientům získat náhradní zuby během jediného dne. Přestože se jedná o různé názvy, všechny se vztahují na jednodenní implantátovou proceduru, která obnoví celý oblouk náhradních zubů.

Jedním z hlavních aspektů "zubů za den" je použití moderních zubních implantátů. Zubní implantáty jsou umělé kořeny zubů, které jsou chirurgicky vloženy do čelistní kosti. Na tyto implantáty jsou následně připevněny korunky nebo můstky, které nahrazují chybějící zuby. Díky pokročilým technikám a materiálům je nyní možné zubní implantáty okamžitě zatížit a pacienti mohou mít nové zuby ihned po implantaci.

Průběh implantace za jeden den

Proces "zubů za den" začíná důkladnou diagnostikou a plánováním. Zubař provede důkladnou analýzu pacientových zubů, čelistní kosti a obecného zdravotního stavu. Na základě těchto informací je vytvořen individuální plán ošetření, který zahrnuje přípravu čelistní kosti, implantaci zubních implantátů a připevnění nových zubů.

1. Krok

První krok procesu zubní implantace za den je pořízení 3D rentgenového snímku pacientovy čelisti. Tento snímek poskytuje detailní přehled o stavu čelisti a umožňuje lékaři pečlivě naplánovat další kroky. Po vyhodnocení snímku lékař zkontroluje, zda je čelist vhodná pro umístění implantátů. Klíčovým faktorem je přítomnost dostatečné a stabilní kostní hmoty, která umožní bezpečné a pevné umístění implantátů. V případě, že je tento podmínka splněna, lékař pokračuje v plánování umístění implantátů, což se provádí digitálně na počítači. Navíc se zde vytváří i digitální návrh zubní náhrady, kterým se v dalším procesu řídí jak laboratoř, tak zubní technik a zubní lékař.

2. Krok

Druhým krokem je práce v laboratoři, kde se na základě získaných dat vytiskne model čelisti pacienta. Model je vytvořen s maximální přesností a je následně použit pro umístění implantátů. Díky detailnímu digitálnímu plánu se na modelu čelisti vyfrézují přesná místa, kde budou implantáty umístěny. Tento proces zajišťuje, že každý implantát bude přesně odpovídat svému určenému místu v pacientově čelisti, což je klíčové pro dosažení optimálních výsledků a pro komfort pacienta po zákroku.

Tato dočasná řešení vypadají přirozeně a umožní pacientovi normálně žvýkat a mluvit. Po zákroku pacient opouští ordinaci se svými novými zuby, které jsou pevné, esteticky přitažlivé a funkční.

Po zákroku

Po operaci je důležité dodržovat pokyny zubaře ohledně péče o nové zuby. To zahrnuje důkladné čištění a údržbu zubních implantátů, pravidelné návštěvy u zubaře a dodržování správných hygienických návyků. S tímto adekvátním postupem je možné zajistit dlouhodobou stabilitu a úspěch "zubů za den".

Nové zuby, nový život

Zuby za den umožňují pacientům návrat k normálnímu fungování a sociální aktivitě bez prodlení. Mnoho pacientů, kteří podstoupili tento typ ošetření, zaznamenalo zlepšení nejen v jejich ústním zdraví, ale také ve spokojenosti s jejich vzhledem a sebevědomím.

Před rozhodnutím podstoupit ošetření je důležité diskutovat o vašich očekáváních, možných rizicích a přínosech se zubním specialistou. Najděte specialistu ve svém okolí (odkaz)

Chcete se dozvědět víc?
Najděte si svého implantologa a domluvte si konzultaci.

Najít lékaře