Akreditované kurzy pro stomatology
Zlínský kraj

Evidujeme 6 kurzů

Implantologická "kuchařka"

| Uherské Hradiště

9 bodů ČSK | 20.000,- Kč

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 19. - 20. 1. 2024 od 9:00 hod

Místo konání: Tyršovo náměstí 162, 686 01, Uherské Hradiště

Pořadatel: Zubní klinika Hradent, s.r.o.

19.1.2024

Teoretický úvod - Instrumentárium, výběr pacienta, analýza situace

 • Základní pravidla pro umístění implantátů
 • Protetická rekonstrukce na implantátech

20.1.2024

 • Měkké tkáně - klíč úspěchu k dlouhodobosti implantátu
 • Odložená vs. imediátní implantace
 • Náhrady rozsáhlejších ztrát zubů, komplikace

Kazuistiky na jednotlivá témata a diskuze účastníků

Implantologie

| Velehrad

5 bodů ČSK | 2.500,- Kč

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 16. 2. 2024

Místo konání: Velehrad, Stojanovo gymnázium

Pořadatel: Stomakurzy UH, s.r.o.

1. Celková rekonstrukce
2. Augmentace pomocí e-PTF
3. Implantace ve frontálním úseku

KPR a řešení neodkladných stavů v zubní praxi

| Zlín

5 bodů ČSK

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 21. 3. 2024

Místo konání: Zlín, Interhotel Zlín

Pořadatel: RZP, a.s.

Tato akce je zařazena do systému celoživotního vzdělávání zubních lékařů ČSK jako předepsaný kurz v rámci navazujících vzdělávacích programů ve stomatochirurgii, parodontologii a pedostomatologii.

Bližší informace a registrace na www.rzpcz.cz

 1. První pomoc v řetězu přežití a základní neodkladná resuscitace(60 min.) Změny v postupech resuscitace (aktuální doporučení pro resuscitaci, ERC 2015). Organizace poskytování první pomoci (PP), zajištění bezpečnosti, systém neodkladné zdravotní péče Základní neodkladná resuscitace dospělých a dětí s použitím automatického externího defibrilátoru (AED)
 2. První pomoc při jiných stavech bezprostředního ohrožení života. Odstranění cizího tělesa při obstrukci dýchacích cest u dospělého a dítěte, PP při bezvědomí, PP při masivním krvácení
 3. Rozšířená neodkladná resuscitace v zubní praxi. Technické a farmakologické vybavení zubní praxe pro KPR a řešení náhlých příhod. Rozšířená neodkladná resuscitace v ambulanci zubního lékaře s použitím pomůcek resuscitačního setu. Defibrilace - použití standardního (manuálního) defibrilátoru a AED, použití dýchacího samorozpínacího vaku a kyslíková léčba. Možnosti zajištění průchodnosti dýchacích cest – použití vzduchovodů supraglotických pomůcek (laryngeální masky, laryngeálního tubusu), tracheální intubace, zabezpečení cévního vstupu, farmakoterapie při KPR
 4. Specifické postupy KPR a řešení vybraných náhlých stavů v zubní praxi. Synkopa - kolaps, reakce po podání lok. anestetika, ICHS, srdeční infarkt a závažné poruchy rytmu, cévní mozková příhoda, hypertenzní krize, hyperventilační tetanie, křečové stavy spojené s bezvědomím - hypoglykemie, epileptický záchvat, chemické trauma očí, sliznic, kůže, náhlé stavy těhotné ženy, anafylaxe

Praktická část - trénink účastníků v menších skupinách (maximálně12 osob) s lektorským vedením.

 1. KPR dospělých použitím AED, zajištění ventilace dýchacím vakem (figuríny s napojením na PC - kontrola kvality a efektivity KPR)
 2. KPR dětí (kojenec, předškolák), zajištění ventilace dýchacím vakem
 3. Nácvik odstranění cizího tělesa při obstrukci z dýchacích cest dospělých a dětí
 4. Nácvik udržení a zabezpečení průchodnosti dýchacích cest pomůckami u dospělých a kojenců manévry a pomůckami
 5. Nácvik zabezpečení i.v. periferního vstupu
 6. Rozšířená neodkladná resuscitace dospělých s použitím pomůcek resuscitačního setu na ambulanci

Diskuse, souběžné aktivity pro účastníky

Možnost kontroly funkčnosti a kompletnosti resuscitačního setu z ambulance ve smyslu vyhlášky MZ ČR č. 92/2012 Sb.

Kurz KPR a řešení neodkladných stavů v zubní praxi

| Zlín

5 bodů ČSK | 2.600,- Kč

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 18.4. 2024 10:00 - 15:30

Místo konání: Vavrečkova 5262, Zlín

Pořadatel: Life Support s.r.o.

Kurz vás připraví na řešení akutních stavů, se kterými se můžete setkat ve své praxi. Je zařazen do systému celoživotního vzdělávání zubních lékařů ČSK v rámci vzdělávacích programů ve stomatochirurgii, parodontologii a pedostomatologii.

TEORETICKÁ ČÁST – interaktivní přednáška

 • Řetězec přežití – obecný postup první pomoci u život ohrožujících stavů.
 • Systematické vyšetření základních životních funkcí (přístup ABCDE – zhodnocení a reakce na zjištěné poruchy).
 • Neodkladná resuscitace dospělého a dítěte: základní s použitím AED; rozšířená s využitím vybavení zubní praxe pro resuscitaci
 • Život ohrožující stavy a první pomoc – aspirace, anafylaxe.
 • Akutní stavy a první pomoc – kolaps, bezvědomí, stenokardie, cévní mozková příhoda, křečové stavy, alergická reakce, hypoglykemie, hypertenze, palpitace, hyperventilace, chemické trauma.
 • Doporučené vybavení zubní praxe pro řešení život ohrožujících a akutních stavů.

PRAKTICKÁ ČÁST – nácviky dovedností a modelové situace

 • Systematický přístup ABCDE – vyšetření stavu základních životních funkcí, zprůchodnění dýchacích cest.
 • Základní neodkladná resuscitace dospělého a dítěte na pokročilém resuscitačním modelu.
 • Neodkladná resuscitace s bezpečným použitím AED a ventilací dýchacím vakem.
 • Vypuzovací manévry při obstrukci dýchacích cest.
 • Použití vybavení zubní praxe pro řešení akutních stavů – ventilace dýchacím samorozpínacím vakem, zajištění průchodnosti dýchacích cest, farmaka a jejich aplikace, zajištění žilního vstupu.
 • Manipulace s pacientem a vhodné polohování při akutních stavech.

Nanohybridy estetika na první dobrou

| Buchlovice

5 bodů ČSK | 3.450,- Kč

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 8. 3. 2024

Místo konání: Buchlovice, Hotel Buchlovice

Pořadatel: Smrček Z-CON s.r.o.

Moderní postendodontické ošetření krok za krokem

Snadné, rychlé a kvalitní otiskování pomocí A-Silikonu

Nanohybridy estetika na první dobrou

| Buchlovice

5 bodů ČSK | 2.395,- Kč

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 23.2. 2024

Místo konání: Buchlovice, Hotel Buchlonice

Pořadatel: Smrček Z-CON s.r.o.

Plánování a diagnostika endodontického ošetření

Trepanace a zprůchodnění kořenového kanálku, sequence kořenových nástrojů