Akreditované kurzy pro stomatology
Olomoucký kraj

Evidujeme 9 kurzů

Dentální traumatologie

| Olomouc

5 bodů ČSK | 9.000,- Kč

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 23. 2. 2024

Místo konání: Olomouc, Long story short

Pořadatel: forhappyendo s.r.o.

Etiologie a epidemiologie úrazů zubů a závěsného aparátu

Vyšetření v dentální traumatologii

Klasifikace úrazů zubů a závěsného aparátu, jejich diagnostika a terapie

Dlahování v dentální traumatologii

Endodontické ošetření v dentální traumatologii

Pozdní komplikace úrazů zubů

Konference Úsměv 024

| Olomouc

5 bodů ČSK | 2.500,- Kč

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 22. 3. 2024

Místo konání: Olomouc, Klinika zubního lékařství LF UP

Pořadatel: Klinika zubního lékařství LF UP v Olomouci

Hlavní přednášející:

 • MDDr. Marek Vlna: De/mystifikácia bruxizmu
 • MDDr. Šimon Belák, Ph.D. Ako na gingiválne recesy?

Současný pohled na problematiku parodontopatií

Problematika parafunkcí v zubním lékařství

Polytématika

Kurz KPR a řešení neodkladných stavů v zubní praxi

| Olomouc

5 bodů ČSK | 2.600,- Kč

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 17.6. 2024 14:00 - 19:30

Místo konání: Oblastní unie neslyšících, Jungmannova 972/25, 779 00 Olomouc

Pořadatel: Life Support s.r.o.

Kurz vás připraví na řešení akutních stavů, se kterými se můžete setkat ve své praxi. Je zařazen do systému celoživotního vzdělávání zubních lékařů ČSK v rámci vzdělávacích programů ve stomatochirurgii, parodontologii a pedostomatologii.

TEORETICKÁ ČÁST – interaktivní přednáška

 • Řetězec přežití – obecný postup první pomoci u život ohrožujících stavů.
 • Systematické vyšetření základních životních funkcí (přístup ABCDE – zhodnocení a reakce na zjištěné poruchy).
 • Neodkladná resuscitace dospělého a dítěte: základní s použitím AED; rozšířená s využitím vybavení zubní praxe pro resuscitaci
 • Život ohrožující stavy a první pomoc – aspirace, anafylaxe.
 • Akutní stavy a první pomoc – kolaps, bezvědomí, stenokardie, cévní mozková příhoda, křečové stavy, alergická reakce, hypoglykemie, hypertenze, palpitace, hyperventilace, chemické trauma.
 • Doporučené vybavení zubní praxe pro řešení život ohrožujících a akutních stavů.

PRAKTICKÁ ČÁST – nácviky dovedností a modelové situace

 • Systematický přístup ABCDE – vyšetření stavu základních životních funkcí, zprůchodnění dýchacích cest.
 • Základní neodkladná resuscitace dospělého a dítěte na pokročilém resuscitačním modelu.
 • Neodkladná resuscitace s bezpečným použitím AED a ventilací dýchacím vakem.
 • Vypuzovací manévry při obstrukci dýchacích cest.
 • Použití vybavení zubní praxe pro řešení akutních stavů – ventilace dýchacím samorozpínacím vakem, zajištění průchodnosti dýchacích cest, farmaka a jejich aplikace, zajištění žilního vstupu.
 • Manipulace s pacientem a vhodné polohování při akutních stavech.

Reendodontické ošetření

| Olomouc

5 bodů ČSK | 9.000,- Kč

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 24. 2. 2024

Místo konání: Olomouc, Long story short

Pořadatel: forhappyendo s.r.o.

Reendodontické ošetření je jednou z možností řešení přetrvávající nebo nově vzniklé apikální periodontitidy po již proběhlém endodontickém ošetření. V rámci celodenního kurzu se zaměříme na teoretický podklad toho, proč vlastně dochází k selhání endodontického ošetření a jak tyto informace aplikovat při rozhodování o dalším terapeutickém postupu. Z praktické části zaměříme, kdy je vhodné indikovat ortográdní reendodontické ošetření a kdy je vhodnější se přiklonit k retrográdní chirurgické endodoncii, jak postupovat u kořenových nástaveb, perforací kořenu či spodiny cavum pulpae, nebo u zalomených nástrojů.

VPPZL 10: Zobrazovací metody a radiologická hygiena

| Olomouc

5 bodů ČSK | 2.100,- Kč

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 1. 3. 2024

Místo konání: Regionální vzdělávací středisko OSK Olomouc

Pořadatel: Olomouc, NH Hotel

RTG vyšetřovací techniky a radiační hygiena. Přednáška je, po přehledu základních 2D vyšetřovacích metod, zaměřena především na 3D RTG vyšetřovací metody. Soustředíme se na Cone Beam Computer Tomography - CBCT. Probereme základní technologii a funkce CBCT, výhody, nevýhody, indikace a kontraindikace této relativně nové vyšetřovací metody. Dále se zaměříme na základní fyzikální radiační jednotky a povinnosti, které vyplývají pro lékaře při provozování RTG přístrojů z pohledu radiační hygieny. Nakonec se budeme věnovat klinickým případům a postupům, u kterých můžeme využít CBCT lépe než konvenční RTG vyšetření.      

VPPZL 1: Komplexní vyšetření pacienta a stanovení léčebného plánu

| Olomouc

5 bodů ČSK | 2.100,- Kč | slovensky

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 9. 2. 2024 9:00 - 15:30

Místo konání: Olomouc, NH Collection Congress, Legionářská 21, Olomouc

Pořadatel: Regionální vzdělávací středisko OSK Olomouc

Diagnóza a plán ošetření.
Anamnéza, nezbytná vyšetření,
RTG interpretace, studijní modely.
Stanovení čelistních vztahů- okluze.
Aspekty parodontologické, protetické, záchovné a chirurgické stomatologie.
Finanční rozvaha plánovaného ošetření.

VPPZL 2: Prevence parodontopatií a základy parodontologie

| Olomouc

5 bodů ČSK | 2.100,- Kč | slovensky

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 10. 2. 2024 9:00 - 15:30

Místo konání: Olomouc, NH Collection Congress, Legionářská 21, Olomouc

Pořadatel: Regionální vzdělávací středisko OSK Olomouc

Základy prevence parodontopatií, vyšetření parodontu, plán léčby, léčba parodontopatií. Hygienické pomůcky, zásady jejich kombinace, preventivní a léčebný efekt.

VPPZL 4: Endodoncie, včetně postendodontického ošetření

| Olomouc

5 bodů ČSK | 2.100,- Kč

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 2. 3. 2024

Místo konání: Regionální vzdělávací středisko OSK Olomouc

Pořadatel: Olomouc, NH Hotel

Klasické a nové postupy endodontického ošetření. Komplexní endodontické ošetření zubu. Jak správně volit nástroje a materiály. Nejčastější chyby při ošetření a jejich prevence. Možnosti po endodontické terapii ve frontálním a laterálním úseku.

XXVI. Olomoucké onkologické dny

| Olomouc

4 body ČSK | 3.000,- Kč (Zubní lékař oba dny- 3 000 Kč)

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 1. - 2. 2. 2024

Místo konání: Olomouc, LF UP, Teoretické ústavy, I.P.Pavlova 6, 775 20, Olomouc

Pořadatel: Klinika ÚČOCH LF UP a FN

Dvacáté šesté tradiční odborné sympozium zaměřené na otázky prevence, diagnostiky a terapie novotvarů dutiny ústní, hlavy a krku. Poznatky z této oblasti jsou prezentovány formou přednášek a odborné diskuze.

Sesterská sekce 1. 2. 2024 od 13 hodin. Cena pro sestry: 1500 Kč

Bližší informace Radka Dosoudilová - radka.dosoudilova@fnol.cz