Akreditované kurzy pro stomatology
Jihomoravský kraj

Evidujeme 4 kurzy

CURRICULUM ČADE 6. kurz - Ortodoncie - základ + náročnější

| Břeclav

10 bodů ČSK | 26.000,- Kč

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 16. - 17. 2. 2024

Místo konání: Břeclav, Stomma

Pořadatel: Curriculum ČADE s.r.o.

Estetika z pohledu ortodontisty, kotvení, spolupráce, vhodný věk, možnosti, druhy aparátů +/-

Problem based planning/orto-chir-protetika spolupráce.

Kurz KPR a řešení neodkladných stavů v zubní praxi

| Brno

5 bodů ČSK | 2.600,- Kč

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 3.4. 2024 14:00 - 19:30

Místo konání: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno

Pořadatel: Life Support s.r.o.

Kurz vás připraví na řešení akutních stavů, se kterými se můžete setkat ve své praxi. Je zařazen do systému celoživotního vzdělávání zubních lékařů ČSK v rámci vzdělávacích programů ve stomatochirurgii, parodontologii a pedostomatologii.

TEORETICKÁ ČÁST – interaktivní přednáška

 • Řetězec přežití – obecný postup první pomoci u život ohrožujících stavů.
 • Systematické vyšetření základních životních funkcí (přístup ABCDE – zhodnocení a reakce na zjištěné poruchy).
 • Neodkladná resuscitace dospělého a dítěte: základní s použitím AED; rozšířená s využitím vybavení zubní praxe pro resuscitaci
 • Život ohrožující stavy a první pomoc – aspirace, anafylaxe.
 • Akutní stavy a první pomoc – kolaps, bezvědomí, stenokardie, cévní mozková příhoda, křečové stavy, alergická reakce, hypoglykemie, hypertenze, palpitace, hyperventilace, chemické trauma.
 • Doporučené vybavení zubní praxe pro řešení život ohrožujících a akutních stavů.

PRAKTICKÁ ČÁST – nácviky dovedností a modelové situace

 • Systematický přístup ABCDE – vyšetření stavu základních životních funkcí, zprůchodnění dýchacích cest.
 • Základní neodkladná resuscitace dospělého a dítěte na pokročilém resuscitačním modelu.
 • Neodkladná resuscitace s bezpečným použitím AED a ventilací dýchacím vakem.
 • Vypuzovací manévry při obstrukci dýchacích cest.
 • Použití vybavení zubní praxe pro řešení akutních stavů – ventilace dýchacím samorozpínacím vakem, zajištění průchodnosti dýchacích cest, farmaka a jejich aplikace, zajištění žilního vstupu.
 • Manipulace s pacientem a vhodné polohování při akutních stavech.

Preparace v endodoncii - ověřené postupy s moderními materiály

| Brno

5 bodů ČSK | 2.990,- Kč

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 29. 2. 2024

Místo konání: Dentamed /ČR/, spol. s.r.o., Pod Lipami 41, 13000, Praha 3

Pořadatel: Brno, Hotel Vista

Teoretická část:

 • diagnostika a plán léčby
 • přístup do kořenového systému
 • výběr vhodných nástrojů
 • mechanická a chemická preparace
 • standardy pro úspěch ošetření kořenového systému a rekonstrukci korunky

Praktická část:

 • zaměření na bezpečný vstup do kořenových kanálků a dosažení apexu
 • preparace strojovým systémem

Základy implantologie a laterální sinus lift teoreticky i prakticky

| Brno

5 bodů ČSK | 7.990,- Kč

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 22. 3. 2024

Místo konání: Brno, Hotel Vista

Pořadatel: JPS s.r.o.

Teoretická část:

 • Výhody a vlastnosti implantačního systému
 • Plánování a příprava implantace
 • Seznámení s postupem a instrumentáriem k implantaci
 • Immediátní implantace a augmentace
 • Sinus lift, indikace jednotlivých variant
 • Vlastní zkušenosti a ukázka provedených zákroků

Praktická část:

 • Kompletní provedení chirurgického zákroku – Zavedení implantátu
 • Provedení laterálního sinus liftu
 • Výběr a použití protetických komponentů