Akreditované kurzy pro stomatology
Praha

Evidujeme 71 kurzů

Bruxismus - souhrnná přednáška

| Praha

5 bodů ČSK | 4.900,- Kč

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 2.3. 2024 9:00

Místo konání: Ústav molekulární genetiky AV ČR

Pořadatel: MUDr., MDDr. Jiří Šedý, Ph.D.

Souhrnná přednáška má za cíl provést účastníky stravitelnou formou problematikou bruxismu, který patří mezi nejčastější funkční poruchy orofaciálního systému. Je to jedna z nejznámějších, nejčastějších a nejdestruktivnějších funkčních okluzních poruch, při které pacient provádí opakované, neúčelné a mimovolné žvýkací až zcela atypické pohyby, při kterých se o sebe s výraznou silou třou horní a dolní žvýkací plochy. Kromě známého skřípání zubů zahrnuje nadměrné tření zubů, zatínání, svírání a posuny zubů. Jedná se o multifaktoriální onemocnění, kde můžeme jediný etiologický faktor identifikovat jen velmi zřídka, zpravidla se jedná o kombinaci různých predisponujících, vyvolávajících a udržovacích faktorů. Vzhledem ke komplikované etiopatogenezi bruxismu je klíčová multioborová spolupráce jak v diagnostice, tak léčbě, a to zejména mezi stomatologem a fyzioterapeutem, případně s účastí dalších odborníků.

Dvoudenní kongres Hvězdy implantologie a augmentačních postupů II.

| Praha

10 bodů ČSK | 7.990,- Kč

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 23. - 24. 2.  2024

Místo konání: Praha 5, Vienna House Andeľs Prague Hotel

Pořadatel: JPS s.r.o.

Pátek 23. 2. 2024
 
Předvídatelné augmentační techniky pro regeneraci tvrdých a měkkých tkání za použití inovativních vstřebatelných kolagenových biomateriálů, Dr. Michele Perelli
 
Symbióza managementu tvrdých a měkkých tkání pro dlouhodobý úspěch implantátu: biologický koncept, Dr. Thomas Hanser
 
Porovnání augmentačních technik v atrofovaných laterálních úsecích dolní čelisti, Prof. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D., FEBOMFS
 
 
Sobota 24. 2. 2024
 
Prevence a léčba periimplantitidy, Dr. Frank Schwarz
 
Imediátní zatížení v současné implantologii: digitální přístup, Dr. David Norré
 
Cena:
15 190 Kč vč. DPH plná cena za osobu na oba dny a vstup na večerní kulturní program
 
1 790 Kč vč. DPH cena pro doprovod a večerní kulturní program

DVPPZL 12: Praktický kurz - intraligamentární anestezie

| Praha

5 bodů ČSK | 3.200,- Kč

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 6.3. 2024 9:00- 15:00

Místo konání: Vzdělávací středisko ČSK, Slavojova 22, Praha 2

Pořadatel: Vzdělávací středisko ČSK

Vyšetření chirurgického pacienta, instrumentárium a názvosloví v dentoalveolární chirurgii, aseptické postupy, šití a šicí materiály, anestezie a komplikace; akutní ošetření v dentoalveolární chirurgii - incize, dentitio difficilis; extrakce zubů - přehled, komplikace perextrakční a postextrakční, egalizace; revize kořenového hrotu a retrográdní endodoncie.

DVPPZL 14: Praktický kurz – ostření kyret a odstraňování zubního kamene

| Praha

5 bodů ČSK | 3.200,- Kč

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 4.3. 2024 9:00- 15:00

Místo konání: Vzdělávací středisko ČSK, Slavojova 22, Praha 2

Pořadatel: Vzdělávací středisko ČSK

Kyrety - jejich orientace a použití, hlavní zásady práce s kyretami. Hlavní chyby a úskalí při subgingiválním ošetření parodontu. Doporučené postupy při práci s kyretami v jednotlivých úsecích chrupu. Údržba a ostření kyret.

DVPPZL 6: Ortodontické minimum pro PZL

| Praha

5 bodů ČSK | 2.100,- Kč

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 13.6. 2024 9:00 - 15:00

Místo konání: Vzdělávací středisko ČSK, Slavojova 22, Praha 2

Pořadatel: Vzdělávací středisko ČSK

Interdisciplinární aspekty oboru, využití ortodontické léčby při plánování komplexního ošetření. Součástí odborného programu je také konzultace.

Hvězdy implantologie a augmentačních postupů

| Praha

10 bodů ČSK | 17.190,- Kč včetně DPH

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 23. - 24. 2. 2024

Místo konání: Vienna House by Wyndham Andel’s Prague

Pořadatel: JPS s.r.o.

Srdečně vás zveme na dvoudenní kongres s hvězdným obsazením. Celým kongresem bude provázet vědecký moderátor prof. René Foltán. Před přednáškovou částí si pro vás připravil Dr. Michele Perelli praktický workshop. Poté se můžete těšit na přednášky Dr. Davida Norrého, Dr. Thomase Hansera, prof. René Foltána, Dr. Franka Schwarze a Dr. Michele Perelliho.

Kromě programu bohatého na vědomosti pro vás připravujeme také kulturní večer s kapelou Brass Avenue. Po společné večeři nás tento dechový showband se svými covery světových hitů roztančí! Na večerní část programu zveme i váš doprovod!

Určeno pro: implantology (10 kreditů ČSK)

17 190 Kč včetně DPH
1 790 Kč včetně DPH (cena za vstup na večerní program pro doprovod)
1 790 Kč včetně DPH (cena za workshop)

Cena zahrnuje chutné občerstvení po celu dobu konání kongresu a vstup na večerní program.

Inovativní diagnostika v ortodoncii a hybridní léčba s foliovými aparáty

| Praha

10 bodů ČSK | 8.900,- Kč

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 3.2. 2024

Místo konání: Praha, Hotel Vienna House by Wyndham Andel's Prague

Pořadatel: Altis Group, spol. s r.o.

Inovativní diagnostika v ortodoncii zahrnuje nové technologie k přesnému vyhodnocení léčby pacienta. Hybridní léčba s fóliemi spojuje tradiční ortodontické metody s technologiemi pro fóliové aparáty, umožňuje univerzální a estetickou volbu pro korekci malokluze. Tato technika není pouze vzorec, který se dá využít pro všechny pacienty, ale také zvyšuje efektivitu. Integrace moderních ortodontických aparátků umožňuje optimální výsledek ortodontické léčby.

Kurz KPR a řešení neodkladných stavů v zubní praxi

| Praha

5 bodů ČSK | 2.600,- Kč

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 12. 1. 2024 14:00- 19:30

Místo konání: Praha 1, Novotného lávka

Lektor: Mgr. Jan Bradna

Pořadatel: Life Support s.r.o.

Kurz vás připraví na řešení akutních stavů, se kterými se můžete setkat ve své praxi. Je zařazen do systému celoživotního vzdělávání zubních lékařů ČSK v rámci vzdělávacích programů ve stomatochirurgii, parodontologii a pedostomatologii.

TEORETICKÁ ČÁST – interaktivní přednáška

 • Řetězec přežití – obecný postup první pomoci u život ohrožujících stavů.
 • Systematické vyšetření základních životních funkcí (přístup ABCDE – zhodnocení a reakce na zjištěné poruchy).
 • Neodkladná resuscitace dospělého a dítěte: základní s použitím AED; rozšířená s využitím vybavení zubní praxe pro resuscitaci
 • Život ohrožující stavy a první pomoc – aspirace, anafylaxe.
 • Akutní stavy a první pomoc – kolaps, bezvědomí, stenokardie, cévní mozková příhoda, křečové stavy, alergická reakce, hypoglykemie, hypertenze, palpitace, hyperventilace, chemické trauma.
 • Doporučené vybavení zubní praxe pro řešení život ohrožujících a akutních stavů.

PRAKTICKÁ ČÁST – nácviky dovedností a modelové situace

 • Systematický přístup ABCDE – vyšetření stavu základních životních funkcí, zprůchodnění dýchacích cest.
 • Základní neodkladná resuscitace dospělého a dítěte na pokročilém resuscitačním modelu.
 • Neodkladná resuscitace s bezpečným použitím AED a ventilací dýchacím vakem.
 • Vypuzovací manévry při obstrukci dýchacích cest.
 • Použití vybavení zubní praxe pro řešení akutních stavů – ventilace dýchacím samorozpínacím vakem, zajištění průchodnosti dýchacích cest, farmaka a jejich aplikace, zajištění žilního vstupu.
 • Manipulace s pacientem a vhodné polohování při akutních stavech.

Kurz KPR a řešení neodkladných stavů v zubní praxi

| Praha

5 bodů ČSK | 2.600,- Kč

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 13.3. 2024 14:00 - 19:30

Místo konání: Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1

Pořadatel: Life Support s.r.o.

Kurz vás připraví na řešení akutních stavů, se kterými se můžete setkat ve své praxi. Je zařazen do systému celoživotního vzdělávání zubních lékařů ČSK v rámci vzdělávacích programů ve stomatochirurgii, parodontologii a pedostomatologii.

TEORETICKÁ ČÁST – interaktivní přednáška

 • Řetězec přežití – obecný postup první pomoci u život ohrožujících stavů.
 • Systematické vyšetření základních životních funkcí (přístup ABCDE – zhodnocení a reakce na zjištěné poruchy).
 • Neodkladná resuscitace dospělého a dítěte: základní s použitím AED; rozšířená s využitím vybavení zubní praxe pro resuscitaci
 • Život ohrožující stavy a první pomoc – aspirace, anafylaxe.
 • Akutní stavy a první pomoc – kolaps, bezvědomí, stenokardie, cévní mozková příhoda, křečové stavy, alergická reakce, hypoglykemie, hypertenze, palpitace, hyperventilace, chemické trauma.
 • Doporučené vybavení zubní praxe pro řešení život ohrožujících a akutních stavů.

PRAKTICKÁ ČÁST – nácviky dovedností a modelové situace

 • Systematický přístup ABCDE – vyšetření stavu základních životních funkcí, zprůchodnění dýchacích cest.
 • Základní neodkladná resuscitace dospělého a dítěte na pokročilém resuscitačním modelu.
 • Neodkladná resuscitace s bezpečným použitím AED a ventilací dýchacím vakem.
 • Vypuzovací manévry při obstrukci dýchacích cest.
 • Použití vybavení zubní praxe pro řešení akutních stavů – ventilace dýchacím samorozpínacím vakem, zajištění průchodnosti dýchacích cest, farmaka a jejich aplikace, zajištění žilního vstupu.
 • Manipulace s pacientem a vhodné polohování při akutních stavech.

Kurz KPR a řešení neodkladných stavů v zubní praxi

| Praha

5 bodů ČSK | 2.600,- Kč

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 10.5. 2024 14:00 - 19:30

Místo konání: Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1

Pořadatel: Life Support s.r.o.

Kurz vás připraví na řešení akutních stavů, se kterými se můžete setkat ve své praxi. Je zařazen do systému celoživotního vzdělávání zubních lékařů ČSK v rámci vzdělávacích programů ve stomatochirurgii, parodontologii a pedostomatologii.

TEORETICKÁ ČÁST – interaktivní přednáška

 • Řetězec přežití – obecný postup první pomoci u život ohrožujících stavů.
 • Systematické vyšetření základních životních funkcí (přístup ABCDE – zhodnocení a reakce na zjištěné poruchy).
 • Neodkladná resuscitace dospělého a dítěte: základní s použitím AED; rozšířená s využitím vybavení zubní praxe pro resuscitaci
 • Život ohrožující stavy a první pomoc – aspirace, anafylaxe.
 • Akutní stavy a první pomoc – kolaps, bezvědomí, stenokardie, cévní mozková příhoda, křečové stavy, alergická reakce, hypoglykemie, hypertenze, palpitace, hyperventilace, chemické trauma.
 • Doporučené vybavení zubní praxe pro řešení život ohrožujících a akutních stavů.

PRAKTICKÁ ČÁST – nácviky dovedností a modelové situace

 • Systematický přístup ABCDE – vyšetření stavu základních životních funkcí, zprůchodnění dýchacích cest.
 • Základní neodkladná resuscitace dospělého a dítěte na pokročilém resuscitačním modelu.
 • Neodkladná resuscitace s bezpečným použitím AED a ventilací dýchacím vakem.
 • Vypuzovací manévry při obstrukci dýchacích cest.
 • Použití vybavení zubní praxe pro řešení akutních stavů – ventilace dýchacím samorozpínacím vakem, zajištění průchodnosti dýchacích cest, farmaka a jejich aplikace, zajištění žilního vstupu.
 • Manipulace s pacientem a vhodné polohování při akutních stavech.

Kurz KPR a řešení neodkladných stavů v zubní praxi ( VPPARO 8, VPCHIR 10, VPPEDO 9 )

| Praha

5 bodů ČSK | 2.800,- Kč

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 24.1. 2024 9:00 - 15:00

Místo konání: Vzdělávací středisko ČSK, Slavojova 22, Praha 2

Pořadatel: Vzdělávací středisko ČSK

Tento kurz je zařazen do systému celoživotního vzdělávání zubních lékařů ČSK jako předepsaný kurz v rámci vstupních vzdělávacích programů ve stomatochirurgii,
parodontologii a pedostomatologii.

Život ohrožující stavy (nejen v zubní ordinaci). Zhodnocení stavu pacienta, diagnostika zástavy dýchání a oběhu. Řetězec přežití Kardiopulmonální resuscitace – základní neodkladná resuscitace (BLS) a rozšířená neodkladná resuscitace (ALS).  Aktuální postupy dle doporučení European Resuscitation Council (ERC). Zvláštnosti KPR u dětí. Automatizovaný externí defibrilátor (AED), princip, použití, praktický nácvik.
Technické vybavení zubní praxe pro KPR a řešení náhlých příhod. Praktický nácvik BLS včetně práce s AED na figuríně. Doporučené farmakologické vybavení zubní praxe pro řešení náhlých příhod – způsoby podání farmak. Polohování pacienta při náhlých příhodách. Základní algoritmy při řešení: synkopy, hyperventilační tetanie, reakcí po podání lokálního anestetika, hypoglykemie, alergické reakce, hypertenzní krize, ischemické choroby srdeční, akutního infarktu myokardu, poruch rytmu, křečových stavů. Postupy při řešení: dávení, zvracení, aspiraci, obstrukci dýchacích cest, chemického traumatu (očí, sliznic, kůže).

Kurz KPR a řešení neodkladných stavů v zubní praxi ( VPPARO 8, VPCHIR 10, VPPEDO 9 )

| Praha

5 bodů ČSK | 2.800,- Kč

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 27.3. 2024 9:00- 15:00

Místo konání: Vzdělávací středisko ČSK, Slavojova 22, Praha 2

Pořadatel: Vzdělávací středisko ČSK

Tento kurz je zařazen do systému celoživotního vzdělávání zubních lékařů ČSK jako předepsaný kurz v rámci vstupních vzdělávacích programů ve stomatochirurgii, parodontologii a pedostomatologii.

Život ohrožující stavy (nejen v zubní ordinaci). Zhodnocení stavu pacienta, diagnostika zástavy dýchání a oběhu. Řetězec přežití Kardiopulmonální resuscitace – základní neodkladná resuscitace (BLS) a rozšířená neodkladná resuscitace (ALS). Aktuální postupy dle doporučení European Resuscitation Council (ERC). Zvláštnosti KPR u dětí. Automatizovaný externí defibrilátor (AED), princip, použití, praktický nácvik. Technické vybavení zubní praxe pro KPR a řešení náhlých příhod. Praktický nácvik BLS včetně práce s AED na figuríně. Doporučené farmakologické vybavení zubní praxe pro řešení náhlých příhod – způsoby podání farmak. Polohování pacienta při náhlých příhodách. Základní algoritmy při řešení: synkopy, hyperventilační tetanie, reakcí po podání lokálního anestetika, hypoglykemie, alergické reakce, hypertenzní krize, ischemické choroby srdeční, akutního infarktu myokardu, poruch rytmu, křečových stavů. Postupy při řešení: dávení, zvracení, aspiraci, obstrukci dýchacích cest, chemického traumatu (očí, sliznic, kůže).

Laboratorní minimum pro zubní lékaře

| Praha

5 bodů ČSK | 3.690,- Kč (Zubní lékař oba dny- 3 000 Kč)

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 2. 2. 2024

Místo konání: Dentamed /ČR/, spol. s.r.o., Pod Lipami 41, 13000, Praha 3

Pořadatel: Dentamed /ČR/, spol. s.r.o.

Protetická stomatologie byla, je a bude vždy svázána se zubními laboratořemi. Laboratoře však procházejí proměnou pod vlivem moderních technologií a nových materiálů. Některé, dříve rize laboratorní techniky pomalu migrují do zubních ordinací. Pro kvalitní, plynulou a bezproblémovou spolupráci lékaře s laboratoří je bezpodmínečně nutná alespoň základní znalost dostupných materiálů, přístrojů a technologických postupů. 

Pro zajištění kvalitních a estetických výsledků v případě využití ordinačních CAD/CAM systémů je laboratorní průprava zcela nezbytná. 

-Protetické materiály a jejich indikace

-Preparace s ohledem na protetický materiál, techniku výroby a způsob fixace

Ošetřování pacientů s poruchou autistického spektra a jinou psychiatrickou diagnózou

| Praha

5 bodů ČSK | 2.700,- Kč

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 17. 2. 2024 9:00 - 15:00

Místo konání: Vzdělávací středisko ČSK, Slavojova 22, Praha 2

Pořadatel: Vzdělávací středisko ČSK

Absolvování tohoto programu je povinné k nasmlouvání kódu 00976 - Stomatologické vyšetření a ošetření pojištěnce s poruchou autistického spektra či jinou psychiatrickou diagnózou.

Charakteristika diagnózy autismus a jiných pervazivních poruch, komorbidita. Problematika spolupráce pacienta, možné komplikace vyplývající z charakteru diagnózy, koordinace postupu s rodiči a pedagogy. Plán před první návštěvou-pohovor s rodiči, metoda strukturovaného učení, stanovení formy komunikace, časový rozvrh. Příprava ordinace a instruktáž personálu. Možnosti vyšetření a ošetření, jak postupovat v případě nezdaru. Prevence a ústní hygiena.

Pokročilé konzervační ošetření I. - Žij a nech žít!

| Praha

5 bodů ČSK

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 22. 3. 2024

Místo konání: Praha, Konferenční centrum Green Point

Pořadatel: Živé Zuby eduk s.r.o.

Jednodenní teoreticko praktická přednáška pro lékaře.

Biologicky orientované školení s důrazem na zachování vitality zubní dřeně

„Zákaz“ zubního amalgámu, Možnosti izolace pracovního pole

RTG diagnostika zubního kazu a dilema kdy pozorovat & kdy již preparovat

Metody ošetření zubního kazu (SMART technika, HALL technika, Ultrakonzervativní ošetření, . . .)

Typy exkavace (totální exkavace, odložená exkavace, selektivní exkavace)

Hluboký zubní kaz a prediktabilní ošetření

Vlastní KAZUISTIKY s dlouhodobým sledováním

Zkušenosti z vlastní praxe & selektivní exkavací – MDDr. Kašpar Miroslav

Množství nezávislých studií a odborná doporučení (ADA, ESE). Medicínu založenou na důkazech považujeme za nedělitelný standard péče i školení.

 

Pokročilé konzervační ošetření II. - Prediktabilně

| Praha

4 body ČSK

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 9.3. 2024

Místo konání: Praha, Konferenční centrum Green Point

Pořadatel: Živé Zuby eduk s.r.o.

Jednodenní teoreticko praktická přednáška pro lékaře.

Druhý den školení uzavírá koncept biologicky orientovaného ošetření

Krátké zopakování metod ošetření zubního kazu na kazuistikách a video prezentace

 • Zákroky se zachováním vitality zubní dřeně (přímé překrytí a pulpotomie)
 • Prediktabilní rekonstrukce – přehled matric, bod kontaktu a zajištění okraje preparace
 • Klinické tipy pro efektivní ošetření – MDDr. Kašpar Miroslav
 • BULK fotokompozita – přehled, srovnání a doporučení
 • Okluzní modelace – varianty okluzního razidla

Množství nezávislých studií a odborná doporučení (ADA, ESE). Medicínu založenou na důkazech považujeme za nedělitelný standard péče i školení.

Více na https://zivezuby.cz/skoleni/

PRAŽSKÉ STOMATOLOGICKÉ FÓRUM

| Praha

8 bodů ČSK | 3.500,- Kč

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 8.3. 2024 9:00- 16:30

Místo konání: Praha, O2 universum

Pořadatel: Vzdělávací středisko ČSK

PROGRAM:

 • 08.00 – 09.00         prezence pro všechny účastníky
 • 09.00 – 10.30         Aktuální právní a ekonomická témata z Apolenky - Roman Šmucler, Jiří Slavík
 • 10.30 – 11.00         přestávka
 • 11.00 – 12.00         Aktuálně o zirkoniové keramice: Jedná se o univerzální nepřímý rekonstrukční materiál?- Paul Gerlóczy
 • 12.00 – 12.30         Tajemný svět leukoplakií - Roman Šmucler
 • 12.30 – 13.30         polední přestávka (oběd)
 • 13.30 – 15.00         Antibiotika – antibiotická profylaxe a terapie ve stomatologii - Lukáš Hauer
 • 15.00 – 15.30         přestávka
 • 15.30 – 16.30         Moderní kompozitní materiály a jak je využít v praxi - Antonín Tichý

Tato akce je určena pouze pro zubní lékaře.

Součástí akce bude výstava firem. 

 

Prediktabilní endodoncie a mýtická MB2

| Praha

5 bodů ČSK | 4.490,- Kč

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 30.1. 2024

Místo konání: Dentamed /ČR/, spol. s.r.o., Pod Lipami 41, 13000, Praha 3

Pořadatel: Dentamed /ČR/, spol. s.r.o.

Jak z endodoncie nezešedivět a dosahovat jednoduše stabilních a prediktabilních výsledků.

Ztrácíte se v komplikovaných kořenových kanálcích a hledáte cestu, jak efektivně nalézt, opracovat a zaplnit MB2? Potřebujete něco, co by vám v tom pomohlo a usnadnilo celý proces?

 • analýza a plán ošetření
 • vytvoření kavity pro endodontické ošetření
 • lokalizace a sondování kořenových kanálků
 • preparace NiTi nástroji
 • dezinfekční protokol - čím vyplachovat, aktivace výplachu
 • MB2? MB3? MB4? Tříkanálkové horní a dolní premoláry, C shape kanálky, anatomické variety dolních řezáků a jiné anatomické chytáčky a háčky a jak se na ně připravit. Jak se do nich dostat, jak je opracovat, vydezinfikovat a zaplnit.
 • obturace - zaplnění kořenového kanálku různými technikami

Praktická část: opracování kanálků na plastovém modelu zubu vč. MB2, výplach a obturace 

Reendodoncie v jednoduchých krocích

| Praha

5 bodů ČSK | 6.990,- Kč

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 16. 3. 2024

Místo konání: Praha, sídlo firmy

Pořadatel: Dentamed /ČR/, spol. s.r.o., Pod Lipami 41, 13000, Praha 3

Teoretická část:

 • Specifikace přípravy kanálků pro revidované ošetření
 • Úprava vchodu pro lepší přístup a minimalizaci chyb
 • Užitečné armamentárium, speciální vrtáčky, rozpouštědla
 • Tipy a triky pro preparaci kanálku při reendodoncii
 • Ultrazvuk v reendodoncii, pracovní techniky a užitečné tipy
 • Metody odstraňování gutaperči a měkkých či tvrdých kořenových výplní
 • Odstranění gutaperči systémem Reciproc
 • Práce s ultrazvukem
 • Revizní opracování kanálků
 • Opracování se zajištěním průchodnosti kanálku
 • Bypass zářezů (ledge)
 • Preparace a ověřování pracovní délky
 • Zaplnění ošetřeného kanálku
 • Výběr obturační techniky dle klinické situace
 • Biomateriály v endodoncii
 • Specifikace práce s biokeramickými sealery
 • Techniky pro otevřený apex
 • Post-endodontické dostavby na rehabilitovaný zub
 • Obturace kanálku biosealerem

Praktická část s mikroskopy / lupovými brýlemi v tematických blocích s ukázkami a vyzkoušením na extrahovaných zubech a plastových modelech simulujících reálný zub.

Reendodontické ošetření

| Praha

5 bodů ČSK | 9.000,- Kč

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 3.2. 2024

Místo konání: Praha 10, 3DK

Pořadatel: forhappyendo s.r.o.

Reendodontické ošetření je jednou z možností řešení přetrvávající nebo nově vzniklé apikální periodontitidy po již proběhlém endodontickém ošetření. V rámci celodenního kurzu se zaměříme na teoretický podklad toho, proč vlastně dochází k selhání endodontického ošetření a jak tyto informace aplikovat při rozhodování o dalším terapeutickém postupu. Z praktické části zaměříme, kdy je vhodné indikovat ortográdní reendodontické ošetření a kdy je vhodnější se přiklonit k retrográdní chirurgické endodoncii, jak postupovat u kořenových nástaveb, perforací kořenu či spodiny cavum pulpae, nebo u zalomených nástrojů.

Stomatochirurgický seminář - jaro 2024

| Praha

7 bodů ČSK

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 15.3. - 16.3. 2024

Místo konání: Praha 10, Comfort Hotel Prague City East

Pořadatel: Česká stomatochirurgická společnost, z.s.

Pátek 15. 3. 2024 

 • Miloš Čermák (Novinář, komentátor, absolvent kybernetiky na Elektrotechnické fakultě ČVUT)
  AI. Nebude to bolet?

Sobota 16. 3. 2024

 • Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D., (Přírodovědná fakulta UK, Katedra buněčné biologie)
  Kmenové buňky a genové modifikace jako budoucnost regenerativní medicíny
 • MUDr. Robert Bém, Ph.D. MHA, (Centrum diabetologie IKEM, Praha)
  Co by měl stomatochirurg vědět o diabetologii
 • MDDr. Markéta Janovská, (Stomatologická klinika VFN, 1. LF UK Praha)
  Projevy vybraných systémových onemocnění na sliznicích dutiny ústní

VPCHIR 1 = Chirurgie 1

| Praha

5 bodů ČSK | 2.100,- Kč

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 22.5. 2024 9:00 - 15:00

Místo konání: Vzdělávací středisko ČSK, Slavojova 22, Praha 2

Pořadatel: Vzdělávací středisko ČSK

Téma č. 1 - Pracoviště, vyšetření pacienta, obecné chirurgické postupy a přístupy ve stomatochirurgii, anestézie, hojení rány a pooperační péče ve stomatochirurgii.

VPCHIR 11: Onkologie orofaciální oblasti

| Praha

5 bodů ČSK | 2.100,- Kč

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 31.5. 2024 9:00 - 15:00

Místo konání: Vzdělávací středisko ČSK, Slavojova 22, Praha 2

Pořadatel: Vzdělávací středisko ČSK

Klasifikace, epidemiologie, etiologie, patologie, klinický obraz, lokalizace a šíření, symptologie, vyšetření, léčba plus ošetřovatelská péče, následná péče, prognoza, prevence.

VPCHIR 11: Onkologie orofaciální oblasti

| Praha

5 bodů ČSK | 2.100,- Kč

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 31.5. 2024 9:00 - 15:00

Místo konání: Vzdělávací středisko ČSK, Slavojova 22, Praha 2

Pořadatel: Vzdělávací středisko ČSK

Klasifikace, epidemiologie, etiologie, patologie, klinický obraz, lokalizace a šíření, symptologie, vyšetření, léčba plus ošetřovatelská péče, následná péče, prognoza, prevence.

VPCHIR 11: Onkologie orofaciální oblasti

| Praha

5 bodů ČSK | 2.100,- Kč

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 31.5. 2024 9:00 - 15:00

Místo konání: Vzdělávací středisko ČSK, Slavojova 22, Praha 2

Pořadatel: Vzdělávací středisko ČSK

Klasifikace, epidemiologie, etiologie, patologie, klinický obraz, lokalizace a šíření, symptologie, vyšetření, léčba plus ošetřovatelská péče, následná péče, prognoza, prevence.

VPCHIR 11: Onkologie orofaciální oblasti

| Praha

5 bodů ČSK | 2.100,- Kč

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 31.5. 2024 9:00 - 15:00

Místo konání: Vzdělávací středisko ČSK, Slavojova 22, Praha 2

Pořadatel: Vzdělávací středisko ČSK

Klasifikace, epidemiologie, etiologie, patologie, klinický obraz, lokalizace a šíření, symptologie, vyšetření, léčba plus ošetřovatelská péče, následná péče, prognoza, prevence.

VPCHIR 2 = Chirurgie 2

| Praha

5 bodů ČSK | 2.100,- Kč

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 17.4. 2024 9:00 - 15:00

Místo konání: Vzdělávací středisko ČSK, Slavojova 22, Praha 2

Pořadatel: Vzdělávací středisko ČSK

Téma č. 2 - chirurgie zubních retencí - vývoj zubu, erupce a její poruchy, vývojové cysty, spolupráce s ortodontistou, tunelizace, chirurgická extrakce, transplantace.

VPCHIR 3 = Chirurgie 3

| Praha

5 bodů ČSK | 2.100,- Kč

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 11.3. 2024 9:00- 15:00

Místo konání: Vzdělávací středisko ČSK, Slavojova 22, Praha 2

Pořadatel: Vzdělávací středisko ČSK

Chirurgie parodontu, měkkých tkání, ústní sliznice a jazyka. Vestibulární plastiky. Orální tkáňové posuny a přenosy.

VPCHIR 4 = Chirurgie 4 + 6

| Praha

5 bodů ČSK | 2.100,- Kč

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 25.3. 2024 9:00- 15:00

Místo konání: Vzdělávací středisko ČSK, Slavojova 22, Praha 2

Pořadatel: Vzdělávací středisko ČSK

Slinné žlázy - fyziologie, patologie, retenční cysty, vyšetřovací metody, chirurgie sialolitů a malých slinných žlázek. Preprotetická chirurgie, chirurgie kostních defektů.

VPCHIR 5 = Chirurgie 5

| Praha

5 bodů ČSK | 2.100,- Kč

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 28. 2. 2024 9:00 - 15:00

Místo konání: Vzdělávací středisko ČSK, Slavojova 22, Praha 2

Pořadatel: Vzdělávací středisko ČSK

Komplexní problematika traumatologie obličeje. Trauma zubů a jejich terapie. Ošetření poranění měkkých částí obličeje. Zlomeniny horní a dolní čelisti, komplikované zlomeniny obličeje, úrazy obličeje u polytraumat, timing ošetření. Vybrané kapitoly z obecné chirurgie.

VPCHIR 7 = Chirurgie 8

| Praha

5 bodů ČSK | 2.100,- Kč

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 15.5. 2024 9:00 - 15:00

Místo konání: Vzdělávací středisko ČSK, Slavojova 22, Praha 2

Pořadatel: Vzdělávací středisko ČSK

Důkladná anamnéza, pomocná doplňující vyšetření - RTG, laboratorní, CT, MR atd. Volba anestezie a anestetika, vlastní chirurgický výkon a jeho specifičnost u jednotlivých chorob, opatření po výkonu, poučení nemocného. Komplikace ošetření. Postupy u nemocných s onemocněním kardiovaskulárního aparátu, endokrinními poruchami, DM, onemocněním ledvin, trávicího traktu, plicními chorobami a neurologicko-psychiatrickými nemocemi.

VPCHIR 8 = Chirurgie 9 (onemocnění TMK)

| Praha

5 bodů ČSK | 2.100,- Kč

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 27.5. 2024 9:00 - 15:00

Místo konání: Vzdělávací středisko ČSK, Slavojova 22, Praha 2

Pořadatel: Vzdělávací středisko ČSK

Anatomie kloubu, rozdělení a etiologie potíží, konzervativní léčba, miniinvazivní léčba (artrocentéza, artroskopie), chirurgická léčba kloubu. Současný pohled na léčbu, trendy. Doplněno kazuistikami z praxe, videoukázkami výkonů. Diferenční diagnostika bolesti hlavy. Bolestivé stavy v orofaciální oblasti a neurologické komplikace stomatochirurgického ošetření.

VPPARO 1 = Parodontologie 1 + 2

| Praha

5 bodů ČSK | 2.100,- Kč | slovensky

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 6.2. 2024 9:00- 15:00

Místo konání: Vzdělávací středisko ČSK, Slavojova 22, Praha 2

Pořadatel: Vzdělávací středisko ČSK

Anatomie parodontu, klinické aplikace, gingivální tekutina, přirozené obranné mechanizmy. Mikrobiální povlak, složení, vývoj, obranné mechanizmy parodontu, biofilmy.

VPPARO 2 = Parodontologie 3 + 4

| Praha

5 bodů ČSK | 2.100,- Kč

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 16. 2. 2024 9:00 - 15:00

Místo konání: Vzdělávací středisko ČSK, Slavojova 22, Praha 2

Pořadatel: Vzdělávací středisko ČSK

Etiopatogeneze gingivitidy a parodontitidy, mikrobiální a imunologické aspekty. Klasifikace onemocnění parodontu. Onemocnění gingivy, parodontitida, gingivální recesy. Klinický a rtg obraz, diagnostika, vyšetření.

VPPARO 3 = Parodontologie 5

| Praha

5 bodů ČSK | 2.100,- Kč

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 23.1. 2024 9:00 - 15:00

Místo konání: Vzdělávací středisko ČSK, Slavojova 22, Praha 2

Pořadatel: Vzdělávací středisko ČSK

Iniciální fáze léčby parodontitidy, organizace, nástroje, přístroje. Kyretáž, odontoplastika, ošetření povrchu kořene.

VPPARO 5 = Parodontologie 7

| Praha

5 bodů ČSK | 2.100,- Kč

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 12. 2. 2024 9:00- 15:00

Místo konání: Vzdělávací středisko ČSK, Slavojova 22, Praha 2

Pořadatel: Vzdělávací středisko ČSK

Chirurgické metody ošetření parodontu, zásady, dělení operací, nutné vybavení, indikace, šicí materiály, obvazy. Lalokové operace..

VPPARO 6 = Parodontologie 8

| Praha

5 bodů ČSK | 2.100,- Kč

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 26. 2. 2024 9:00 - 15:00

Místo konání: Vzdělávací středisko ČSK, Slavojova 22, Praha 2

Pořadatel: Vzdělávací středisko ČSK

Mukogingivální chirurgie (rekonstrukční chirurgie parodontu), indikace, metody, provedení. Principy a uplatnění řízené tkáňové regenerace v parodontologii. Nové poznatky, techniky, materiály používané pro tyto postupy.

VPPARO 7 = Parodontologie 9

| Praha

5 bodů ČSK | 2.100,- Kč

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 14.6. 2024 9:00 - 15:00

Místo konání: Vzdělávací středisko ČSK, Slavojova 22, Praha 2

Pořadatel: Vzdělávací středisko ČSK

Genetický podklad parodontopatií, úvod do genetiky a metodik molekulární biologie.

VPPEDO 2: Komunikace s dětským pacientem a doprovodem

| Praha

5 bodů ČSK | 2.100,- Kč

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 15. 2. 2024 9:00- 15:00

Místo konání: Vzdělávací středisko ČSK, Slavojova 22, Praha 2

Pořadatel: Vzdělávací středisko ČSK

Zásady verbální a nonverbální komunikace s dítětem. Chyby v komunikaci s dítětem a doprovodem. Psychoprofylaxe, behaviorální management. Právní aspekty ošetření dítěte v ordinaci praktického zubního lékaře, indikace a náležitosti informovaného souhlasu Vývoj zubu a čelistí, prořezávání zubů a komplikace s ním spojené. Vývojová stádia zubů dle Demirjana, Kominka-Rozkovcové, určování zubního věku dítěte dle ortopantomogramu. Poruchy vývoje, prořezávání zubů a tvrdých zubních tkání Spolupráce s ortodontistou a dalšími obory. Indikace k odeslání dítěte, základní ortodontické anomálie.

VPPEDO 3: Ošetření dočasného zubu výplní

| Praha

5 bodů ČSK | 2.100,- Kč

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 7.3. 2024 9:00- 15:00

Místo konání: Vzdělávací středisko ČSK, Slavojova 22, Praha 2

Pořadatel: Vzdělávací středisko ČSK

Ošetření dočasného zubu výplní, výkony zahrnující pulpu, endodontické ošetření, protetické ošetření (prefabrikované korunky), mezerníky, snímatelné náhrady. Minimálně invazivní terapie, výplňové materiály. Eroze. Specifika ošetření zubního kazu a jeho následků v dočasné a smíšené dentici, okultní kazy. Ošetření zubů s vývojovými poruchami tvrdých zubních tkání.

VPPEDO 4: Úrazy zubů dočasných a stálých

| Praha

5 bodů ČSK | 2.100,- Kč

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 23.4. 2024 9:00 - 15:00

Místo konání: Vzdělávací středisko ČSK, Slavojova 22, Praha 2

Pořadatel: Vzdělávací středisko ČSK

Klasifikace úrazů zubů u dětí, úrazy tvrdých zubních tkání, poranění závěsného aparátu. První pomoc v terénní praxi. Vyšetření dítěte s úrazem zubů a závěsného aparátu, vedení dokumentace. Charakteristika jednotlivých typů poranění dočasných a stálých zubů a možnosti jejich ošetření, dlahování. Komplikace a následky úrazů zubů, následná péče.

VPPEDO 4: Úrazy zubů dočasných a stálých

| Praha

5 bodů ČSK | 2.100,- Kč

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 23.4. 2024 9:00 - 15:00

Místo konání: Vzdělávací středisko ČSK, Slavojova 22, Praha 2

Pořadatel: Vzdělávací středisko ČSK

Klasifikace úrazů zubů u dětí, úrazy tvrdých zubních tkání, poranění závěsného aparátu. První pomoc v terénní praxi. Vyšetření dítěte s úrazem zubů a závěsného aparátu, vedení dokumentace. Charakteristika jednotlivých typů poranění dočasných a stálých zubů a možnosti jejich ošetření, dlahování. Komplikace a následky úrazů zubů, následná péče.

VPPEDO 4: Úrazy zubů dočasných a stálých

| Praha

5 bodů ČSK | 2.100,- Kč

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 23.4. 2024 9:00 - 15:00

Místo konání: Vzdělávací středisko ČSK, Slavojova 22, Praha 2

Pořadatel: Vzdělávací středisko ČSK

Klasifikace úrazů zubů u dětí, úrazy tvrdých zubních tkání, poranění závěsného aparátu. První pomoc v terénní praxi. Vyšetření dítěte s úrazem zubů a závěsného aparátu, vedení dokumentace. Charakteristika jednotlivých typů poranění dočasných a stálých zubů a možnosti jejich ošetření, dlahování. Komplikace a následky úrazů zubů, následná péče.

VPPEDO 4: Úrazy zubů dočasných a stálých

| Praha

5 bodů ČSK | 2.100,- Kč

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 23.4. 2024 9:00 - 15:00

Místo konání: Vzdělávací středisko ČSK, Slavojova 22, Praha 2

Pořadatel: Vzdělávací středisko ČSK

Klasifikace úrazů zubů u dětí, úrazy tvrdých zubních tkání, poranění závěsného aparátu. První pomoc v terénní praxi. Vyšetření dítěte s úrazem zubů a závěsného aparátu, vedení dokumentace. Charakteristika jednotlivých typů poranění dočasných a stálých zubů a možnosti jejich ošetření, dlahování. Komplikace a následky úrazů zubů, následná péče.

VPPEDO 5: Lokální anestezie u dětí

| Praha

5 bodů ČSK | 2.100,- Kč

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 18.4. 2024 9:00 - 15:00

Místo konání: Vzdělávací středisko ČSK, Slavojova 22, Praha 2

Pořadatel: Vzdělávací středisko ČSK

Lokální anestezie u dětí, indikace a kontraindikace, behaviorální management při podání anestezie, typy anestetik, způsoby podání. Možné chirurgické výkony u dětí. Chirurgické výkony na tvrdých a měkkých tkání dutiny ústní. Ortodonticko-chirurgické výkony. Mukogingivální chirurgie. Dělení, indikace, kontraindikace, postupy provedení, následná péče, řešení komplikací.

VPPEDO 7: Sedace v ambulantní praxi zubního lékaře, I. část

| Praha

5 bodů ČSK | 2.100,- Kč

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 23.5. 2024 9:00 - 15:00

Místo konání: Vzdělávací středisko ČSK, Slavojova 22, Praha 2

Pořadatel: Vzdělávací středisko ČSK

Diazepam, midazolamv ambulantní praxi zubního lékaře pro sedaci. Farmakokinetika, vlastnosti, účinky, nežádoucí účinky, antidota a jejich použití. Indikace jednotlivých sedativ, kontraindikace. Příprava dítěte a ordinace před sedací, zázemí pro provedení sedací, monitorace, poučení zákonných zástupců po sedaci, informovaný souhlas.

VPPEDO 8: Sedace v ambulantní praxi zubního lékaře, II. část

| Praha

5 bodů ČSK | 2.100,- Kč

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 24.5. 2024 9:00 - 15:00

Místo konání: Vzdělávací středisko ČSK, Slavojova 22, Praha 2

Pořadatel: Vzdělávací středisko ČSK

Rajský plyn v ambulantní praxi zubního lékaře pro sedaci. Farmakokinetika, vlastnosti, účinky, nežádoucí účinky, antidota a jejich použití. Indikace, kontraindikace. Příprava dítěte a ordinace před sedací, zázemí pro provedení sedací, monitorace, poučení zákonných zástupců po sedaci, informovaný souhlas. Zohlednění indikací, formy a způsobu podání léčiv s ohledem na možné komplikace. Nejčastěji vyskytované komplikace a vedlejší účinky podávaných léků a jak je zvládnout. Antidota a jejich podání s ohledem na dětského pacienta. Praktické ukázky.

VPPZL 10: Zobrazovací metody a radiologická hygiena

| Praha

5 bodů ČSK | 2.100,- Kč

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 22.3. 2024 9:00- 15:00

Místo konání: Vzdělávací středisko ČSK, Slavojova 22, Praha 2

Pořadatel: Vzdělávací středisko ČSK

Tímto kurzem nelze splnit absolvování kurzu pro Osoby zajišťující radiační ochranu registranta, v souladu s požadavky SÚJB.RTG vyšetřovací techniky a radiační hygiena.Přednáška je, po přehledu základních 2D vyšetřovacích metod, zaměřena především na 3D RTG vyšetřovací metody. Soustředíme se na Cone Beam Computer Tomography - CBCT. Probereme základní technologii a funkce CBCT, výhody, nevýhody, indikace a kontraindikace této relativně nové vyšetřovací metody. Dále se zaměříme na základní fyzikální radiační jednotky a povinnosti, které vyplývají pro lékaře při provozování RTG přístrojů z pohledu radiační hygieny.Nakonec se budeme věnovat klinickým případům a postupům, u kterých můžeme využít CBCT lépe než konvenční RTG vyšetření.

VPPZL 11: Řešení náhlých příhod v ordinaci zubního lékaře

| Praha

5 bodů ČSK | 2.100,- Kč

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 12.6. 2024 9:00 - 15:00

Místo konání: Vzdělávací středisko ČSK, Slavojova 22, Praha 2

Pořadatel: Vzdělávací středisko ČSK

Tento teoretický kurz je součástí vstupního programu praktického zubního lékaře (VPPZL). Nenahrazuje teoreticko-praktický kurz, který je součástí vstupního programu pro parodontologii 10, stomatochirurgii 11, pedostomatologii 8 = VPPARO 8, VPCHIR 10, VPPEDO 7Základní algoritmy ošetřování jednotlivých skupin pacientů. Nejčastější náhlé příhody v zubní praxi, technické vybavení a připravenost personálu. Protišoková lékárna - vhodná a volitelná léčiva. Novinky a trendy v neodkladné péči. Kazuistiky z praxe.

VPPZL 11: Řešení náhlých příhod v ordinaci zubního lékaře

| Praha

5 bodů ČSK | 2.100,- Kč

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 20.3. 2024 9:00- 15:00

Místo konání: Vzdělávací středisko ČSK, Slavojova 22, Praha 2

Pořadatel: Vzdělávací středisko ČSK

Tento teoretický kurz je součástí vstupního programu praktického zubního lékaře (VPPZL). Nenahrazuje teoreticko-praktický kurz, který je součástí vstupního programu pro parodontologii 10, stomatochirurgii 11, pedostomatologii 8 = VPPARO 8, VPCHIR 10, VPPEDO 7Základní algoritmy ošetřování jednotlivých skupin pacientů. Nejčastější náhlé příhody v zubní praxi, technické vybavení a připravenost personálu. Protišoková lékárna - vhodná a volitelná léčiva. Novinky a trendy v neodkladné péči. Kazuistiky z praxe.

VPPZL 1: Komplexní vyšetření pacienta a stanovení léčebného plánu

| Praha

5 bodů ČSK | 2.100,- Kč

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 23. 2. 2024 9:00 - 15:00

Místo konání: Vzdělávací středisko ČSK, Slavojova 22, Praha 2

Pořadatel: Vzdělávací středisko ČSK

Diagnóza a plán ošetření. Anamnéza, nezbytná vyšetření, RTG interpretace, studijní modely. Stanovení čelistní vztahů – okluze. Aspekty parodontologické, protetické, záchovné a chirurgické stomatologie. Finanční rozvaha plánovaného ošetření.

VPPZL 1: Komplexní vyšetření pacienta a stanovení léčebného plánu

| Praha

5 bodů ČSK | 2.100,- Kč

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 28.5. 2024 9:00 - 15:00

Místo konání: Vzdělávací středisko ČSK, Slavojova 22, Praha 2

Pořadatel: Vzdělávací středisko ČSK

Diagnóza a plán ošetření. Anamnéza, nezbytná vyšetření, RTG interpretace, studijní modely. Stanovení čelistní vztahů – okluze. Aspekty parodontologické, protetické, záchovné a chirurgické stomatologie. Finanční rozvaha plánovaného ošetření.

VPPZL 2: Prevence parodontopatií a základy parodontologie

| Praha

5 bodů ČSK | 2.100,- Kč

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 13. 2. 2024 9:00- 15:00

Místo konání: Vzdělávací středisko ČSK, Slavojova 22, Praha 2

Pořadatel: Vzdělávací středisko ČSK

Základy prevence parodontopatií, vyšetření parodontu, plán léčby, léčba parodontopatií. Hygienické pomůcky, zásady jejich kombinace, preventivní a léčebný efekt

VPPZL 2: Prevence parodontopatií a základy parodontologie

| Praha

5 bodů ČSK | 2.100,- Kč (Zubní lékař a sestra 4 300 Kč)

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 30.4. 2024 9:00 - 15:00

Místo konání: Vzdělávací středisko ČSK, Slavojova 22, Praha 2

Pořadatel: Vzdělávací středisko ČSK

Základy prevence parodontopatií, vyšetření parodontu, plán léčby, léčba parodontopatií. Hygienické pomůcky, zásady jejich kombinace, preventivní a léčebný efekt

VPPZL 3: Výplně v záchovné stomatologii

| Praha

5 bodů ČSK | 2.100,- Kč

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 29.5. 2024 9:00 - 15:00

Místo konání: Vzdělávací středisko ČSK, Slavojova 22, Praha 2

Pořadatel: Vzdělávací středisko ČSK

Rozbor ošetření jednotlivých tříd dle Blacka jednotlivými materiály. Popis indikací pro amalgám, kompozit a skloionomer. Ukázka jednotlivých postupů ošetření, zhodnocení z dlouhodobého hlediska. Použití estetických materiálů při ošetření defektů ve frontální části chrupu. Metoda stratifikace, anatomického vrstvení. Bělení vitální i postendodontické.

VPPZL 3: Výplně v záchovné stomatologii

| Praha

5 bodů ČSK | 2.100,- Kč

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 21. 2. 2024 9:00 - 15:00

Místo konání: Vzdělávací středisko ČSK, Slavojova 22, Praha 2

Pořadatel: Vzdělávací středisko ČSK

Rozbor ošetření jednotlivých tříd dle Blacka jednotlivými materiály. Popis indikací pro amalgám, kompozit a skloionomer. Ukázka jednotlivých postupů ošetření, zhodnocení z dlouhodobého hlediska. Použití estetických materiálů při ošetření defektů ve frontální části chrupu. Metoda stratifikace, anatomického vrstvení. Bělení vitální i postendodontické.

VPPZL 4: Endodoncie, včetně postendodontického ošetření

| Praha

5 bodů ČSK | 2.100,- Kč

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 14.6. 2024 9:00 - 15:00

Místo konání: Vzdělávací středisko ČSK, Slavojova 22, Praha 2

Pořadatel: Vzdělávací středisko ČSK

Klasické a nové postupy endodontického ošetření. Komplexní endodontické ošetření zubu. Jak správně volit nástroje a materiály. Nejčastější chyby při ošetření a jejich prevence. Možnosti po endodontické terapii ve frontálním i laterálním úseku.

VPPZL 4: Endodoncie, včetně postendodontického ošetření

| Praha

5 bodů ČSK | 2.100,- Kč

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 1.3. 2024 9:00- 15:00

Místo konání: Vzdělávací středisko ČSK, Slavojova 22, Praha 2

Pořadatel: Vzdělávací středisko ČSK

Klasické a nové postupy endodontického ošetření. Komplexní endodontické ošetření zubu. Jak správně volit nástroje a materiály. Nejčastější chyby při ošetření a jejich prevence. Možnosti po endodontické terapii ve frontálním i laterálním úseku.

VPPZL 5: Dětský pacient v ordinaci praktického zubního lékaře

| Praha

5 bodů ČSK | 2.100,- Kč | slovensky

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 27. 1. 2024 9:00- 15:00

Místo konání: Vzdělávací středisko ČSK, Slavojova 22, Praha 2

Pořadatel: Vzdělávací středisko ČSK

Ošetření dočasného chrupu (bez prevence). Poruchy prořezávání zubů. Přehled orální patologie v dětském věku. Úrazy zubů u dětí.

VPPZL 5: Dětský pacient v ordinaci praktického zubního lékaře

| Praha

5 bodů ČSK | 2.100,- Kč

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 20.4. 2024 9:00 - 15:00

Místo konání: Vzdělávací středisko ČSK, Slavojova 22, Praha 2

Pořadatel: Vzdělávací středisko ČSK

Ošetření dočasného chrupu (bez prevence). Poruchy prořezávání zubů. Přehled orální patologie v dětském věku. Úrazy zubů u dětí.

VPPZL 6: Zásady protetického plánování, mezioborová spolupráce

| Praha

5 bodů ČSK | 2.100,- Kč

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 24. 2. 2024 9:00 - 15:00

Místo konání: Vzdělávací středisko ČSK, Slavojova 22, Praha 2

Pořadatel: Vzdělávací středisko ČSK

Zásady sestavení komplexního léčebného plánu ošetření chrupu: defekty chrupu a význam biologického faktoru, funkční stav stomatognátního systému – základní funkční analýza, klinické vyšetření v. modelová analýza, využití fotodokumentace. Základní typy defektů a možnosti jejich ošetření: malé, velké mezery v zubním oblouku, zkrácený zubní oblouk, bezzubá čelist, chrup s oslabeným parodontem. Přehled pravidel při estetických rekonstrukcích chrupu a jejich aplikace v praxi, wax up, mock up. Obecné principy mezioborové spolupráce – význam parodontologie, ortodoncie a dento-alveolární nebo maxilofaciální chirurgie a jejich místo v komplexním léčebném plánu.

VPPZL 7: Materiály a technologie v zubní protetice

| Praha

5 bodů ČSK | 2.100,- Kč

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 2.3. 2024 9:00- 15:00

Místo konání: Vzdělávací středisko ČSK, Slavojova 22, Praha 2

Pořadatel: Vzdělávací středisko ČSK

Přehled hlavních a pomocných materiálů v protetice. Problematika biokompatibility a biotolerance protetických materiálů, kožní testy, MELISA, jejich interpretace a význam pro praxi. Zirkon a disilikát – vlastnosti, indikace, způsoby cementování. CAD/CAM technologie – principy, systémy, materiály

VPPZL 7: Materiály a technologie v zubní protetice

| Praha

5 bodů ČSK | 2.100,- Kč

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 23.3. 2024 9:00- 15:00

Místo konání: Vzdělávací středisko ČSK, Slavojova 22, Praha 2

Pořadatel: Vzdělávací středisko ČSK

Přehled hlavních a pomocných materiálů v protetice. Problematika biokompatibility a biotolerance protetických materiálů, kožní testy, MELISA, jejich interpretace a význam pro praxi. Zirkon a disilikát – vlastnosti, indikace, způsoby cementování. CAD/CAM technologie – principy, systémy, materiály

VPPZL 7: Materiály a technologie v zubní protetice

| Praha

5 bodů ČSK | 2.100,- Kč

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 18.5. 2024 9:00 - 15:00

Místo konání: Vzdělávací středisko ČSK, Slavojova 22, Praha 2

Pořadatel: Vzdělávací středisko ČSK

Přehled hlavních a pomocných materiálů v protetice. Problematika biokompatibility a biotolerance protetických materiálů, kožní testy, MELISA, jejich interpretace a význam pro praxi. Zirkon a disilikát – vlastnosti, indikace, způsoby cementování. CAD/CAM technologie – principy, systémy, materiály

VPPZL 8: Chirurgie v praxi zubního lékaře, onkologické minimum, úrazy zubů

| Praha

5 bodů ČSK | 2.100,- Kč

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 6.3. 2024 9:00- 15:00

Místo konání: Vzdělávací středisko ČSK, Slavojova 22, Praha 2

Pořadatel: Vzdělávací středisko ČSK

Vyšetření chirurgického pacienta, instrumentárium a názvosloví v dentoalveolární chirurgii, aseptické postupy, šití a šicí materiály, anestezie a komplikace; akutní ošetření v dentoalveolární chirurgii - incize, dentitio difficilis; extrakce zubů - přehled, komplikace perextrakční a postextrakční, egalizace; revize kořenového hrotu a retrográdní endodoncie.

VPPZL 9: Ošetření rizikového pacienta, základy farmakologie v praxi zubního lékaře, fokální infekce

| Praha

5 bodů ČSK | 2.100,- Kč

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 17.6. 2024 9:00 - 15:00

Místo konání: Vzdělávací středisko ČSK, Slavojova 22, Praha 2

Pořadatel: Vzdělávací středisko ČSK

Základy ošetřování pacientů se zdravotním rizikem. Obecný přístup k rizikovému pacientovi. Základy farmakologie v praxi zubního lékaře. Řešení fokální infekce. Kazuistiky z praxe.

VPPZL 9: Ošetření rizikového pacienta, základy farmakologie v praxi zubního lékaře, fokální infekce

| Praha

5 bodů ČSK | 2.100,- Kč

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 13.3. 2024 9:00- 15:00

Místo konání: Vzdělávací středisko ČSK, Slavojova 22, Praha 2

Pořadatel: Vzdělávací středisko ČSK

Základy ošetřování pacientů se zdravotním rizikem. Obecný přístup k rizikovému pacientovi. Základy farmakologie v praxi zubního lékaře. Řešení fokální infekce. Kazuistiky z praxe.

Základy moderní pedostomatologie

| Praha

5 bodů ČSK | 3.490,- Kč | slovensky

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 26.1. 2024 13:00 - 18:15

Místo konání: Dentamed /ČR/, spol. s.r.o., Pod Lipami 41, 13000, Praha 3

Pořadatel: Dentamed /ČR/, spol. s.r.o.

Cítíte, že moderní pedostomatologie je vzdálená té, kterou jste se učili na univerzitě?

Máte vztah k ošetřování dětských pacientů, ale nejste si jisti v současných pracovních postupech?

Chcete vědět, jak stanovit racionální léčebný plán a zároveň být schopen jej realizovat?

Nechcete u dětí řešit opakovaně jen akutní stavy, ale poskytnout pacientům prediktabilní možnosti léčby?

Přednáška vás postupně provede základy moderní pedostomatologie od úspěšného vstupního vyšetření a dentální hygieny, přes možnosti izolace a pilíře kvalitní výplňové terapie, až k managementu kazů zasahujících do pulpy nebo její těsné blízkosti.

Přesvědčíte se, že realizace endodontického ošetření u dítěte v nízkém věku nemusí vést jen k potu v čele, ale také k úspěšnému výsledku. A pro ty z vás, kteří raději sáhnou po extrakčních kleštích přednáška vysvětlí i základy zhotovování mezerníků.

Tematické okruhy:

 1. Vstupní vyšetření, rtg, stanovení léčebného plánu
 2. Základy DH a prevence
 3. Izolace a výplňová terapie
 4. Možnosti ošetření pulpy
 5. Extrakce a mezerníky

Přednáška je ve slovenském jazyce.

Zalomené nástroje teoreticky i prakticky

| Praha

5 bodů ČSK | 9.900,- Kč

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 23.2. 2024

Místo konání: Dentamed /ČR/, spol. s.r.o., Pod Lipami 41, 13000, Praha 3

Pořadatel: Dentamed /ČR/, spol. s.r.o.

Teorie:
• příčiny zalomení nástrojů v kanálku
• metodika práce, aby k zalamování nedocházelo
• výběr vhodné metody a nástrojů pro odstranění zalomených fragmentů
• klinické případy, postup, jak zalomené nástroje z kanálku odstranit

Praktický nácvik:
• práce ve dvojici pod mikroskopem
• odstranění zalomeného nástroje z plastového modelu zubu

Kurz KPR a řešení neodkladných stavů v zubní praxi ( VPPARO 8, VPCHIR 10, VPPEDO 9 )

19. 6. 2024 | Praha

5 bodů ČSK | 2.800,- Kč

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 19.6. 2024 9:00 - 15:00

Místo konání: Vzdělávací středisko ČSK, Slavojova 22, Praha 2

Pořadatel: Vzdělávací středisko ČSK

Tento kurz je zařazen do systému celoživotního vzdělávání zubních lékařů ČSK jako předepsaný kurz v rámci vstupních vzdělávacích programů ve stomatochirurgii, parodontologii a pedostomatologii.

Život ohrožující stavy (nejen v zubní ordinaci). Zhodnocení stavu pacienta, diagnostika zástavy dýchání a oběhu. Řetězec přežití Kardiopulmonální resuscitace – základní neodkladná resuscitace (BLS) a rozšířená neodkladná resuscitace (ALS). Aktuální postupy dle doporučení European Resuscitation Council (ERC). Zvláštnosti KPR u dětí. Automatizovaný externí defibrilátor (AED), princip, použití, praktický nácvik. Technické vybavení zubní praxe pro KPR a řešení náhlých příhod. Praktický nácvik BLS včetně práce s AED na figuríně. Doporučené farmakologické vybavení zubní praxe pro řešení náhlých příhod – způsoby podání farmak. Polohování pacienta při náhlých příhodách. Základní algoritmy při řešení: synkopy, hyperventilační tetanie, reakcí po podání lokálního anestetika, hypoglykemie, alergické reakce, hypertenzní krize, ischemické choroby srdeční, akutního infarktu myokardu, poruch rytmu, křečových stavů. Postupy při řešení: dávení, zvracení, aspiraci, obstrukci dýchacích cest, chemického traumatu (očí, sliznic, kůže).

VPPZL 10: Zobrazovací metody a radiologická hygiena

21. 6. 2024 | Praha

5 bodů ČSK | 2.100,- Kč

více informací

Podrobnosti o kurzu

Datum konání: 21.6. 2024 9:00 - 15:00

Místo konání: Vzdělávací středisko ČSK, Slavojova 22, Praha 2

Pořadatel: Vzdělávací středisko ČSK

Tímto kurzem nelze splnit absolvování kurzu pro Osoby zajišťující radiační ochranu registranta, v souladu s požadavky SÚJB.RTG vyšetřovací techniky a radiační hygiena.Přednáška je, po přehledu základních 2D vyšetřovacích metod, zaměřena především na 3D RTG vyšetřovací metody. Soustředíme se na Cone Beam Computer Tomography - CBCT. Probereme základní technologii a funkce CBCT, výhody, nevýhody, indikace a kontraindikace této relativně nové vyšetřovací metody. Dále se zaměříme na základní fyzikální radiační jednotky a povinnosti, které vyplývají pro lékaře při provozování RTG přístrojů z pohledu radiační hygieny.Nakonec se budeme věnovat klinickým případům a postupům, u kterých můžeme využít CBCT lépe než konvenční RTG vyšetření.